Bankacılık

Bankalar reddedilen kredilerden ücret alabilir mi?

İlgili yönetmeliğe göre

Reddedilen kredi taleplerinden bir kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler hariç olmak üzere herhangi bir ücret alınamaz.

İlgili yazılar