Genel

Hakimin takdir yetkisi nedir?

Türk Medeni Kanunu’na göre

Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.

İlgili yazılar