Patent

2020 patent başvuru ücretleri

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2020 yılı ilişkin ücret tarifesinde patent başvurularına zam yaptı.

1 Ocak 2020’de yürürlüğe giren tebliğe göre,

Hesap KodlarıHizmetin Türüe-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler(TL)
1.01.01Patent Başvuru Ücreti 50
1.01.02Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin)100
1.01.03Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti920
1.01.04Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti700
1.01.06Ek Süre Talebi Ücreti 110
1.01.07Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti270
1.01.08Patent Belgesi Düzenleme Ücreti360
1.01.09Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti360
1.01.10Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti590
1.01.11Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti240
1.01.12Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti590
1.01.13Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti30
1.01.14Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti590
1.01.15Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti590
1.01.17Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti270
1.01.18Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti20
1.01.19Patent Başvurusunun Faydalı Model  Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti 60
1.01.20Mücbir Sebep Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %50’si
1.01.21Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %25’i
1.01.222.Yıl Sicil Kayıt Ücreti350
1.01.233.Yıl Sicil Kayıt Ücreti360
1.01.244.Yıl Sicil Kayıt Ücreti420
1.01.255.Yıl Sicil Kayıt Ücreti620
1.01.266.Yıl Sicil Kayıt Ücreti700
1.01.277.Yıl Sicil Kayıt Ücreti780
1.01.288.Yıl Sicil Kayıt Ücreti870
1.01.299.Yıl Sicil Kayıt Ücreti950
1.01.3010.Yıl Sicil Kayıt Ücreti1.040
1.01.3111.Yıl Sicil Kayıt Ücreti1.180
1.01.3212.Yıl Sicil Kayıt Ücreti1.370
1.01.3313.Yıl Sicil Kayıt Ücreti1.580
1.01.3414.Yıl Sicil Kayıt Ücreti1.790
1.01.3515.Yıl Sicil Kayıt Ücreti2.060
1.01.3616.Yıl Sicil Kayıt Ücreti2.250
1.01.3717.Yıl Sicil Kayıt Ücreti2.500
1.01.3818.Yıl Sicil Kayıt Ücreti2.670
1.01.3919.Yıl Sicil Kayıt Ücreti2.820
1.01.4020.Yıl Sicil Kayıt Ücreti2.940
1.01.41Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren  Başvurunun Ücreti1.440
1.01.42Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti730
1.01.43Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan  Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 30 CHF
1.01.44Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti1.380
1.01.45Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti2.210
1.01.46Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti1.250
1.01.47Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen  Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin)2.480
1.01.48Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)350
1.01.49Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)700
1.01.50İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar)350
1.01.51İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti  (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin)700
1.01.542. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti 350
1.01.56Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna  Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti430
1.01.57Hakların Yeniden Tesisi Ücreti2.270
1.01.58İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti570
1.01.59Yıllık Ücret İçin Telafi ÜcretiÖdenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı
1.01.60Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti50
 

İlgili yazılar