Sağlık

Her 2 acil servis çalışanından 1’i şiddet mağduru

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü’nden İshak Aydemir, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi’ndan Rabia Üçlü ve Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Ahmet Aydoğan’ın “Acil Servis Personeline Göre Şiddetin Nedenleri” başlıklı araştırmasına göre sağlık personeline şiddet uygulayanlar sıralamasında %64 oran ile hasta yakınları ilk sırada, %33,3 oran ile hastalar ikinci sırada yer alıyor.

Acil serviste şiddet en fazla 24:00–08:00 saatleri arasındaki vardiyada (%40) uygulanmakta.

Personelin %52,1’i şiddete maruz kaldığını söylüyor.

Kaldıkları şiddet türü sıralamasında %52 ile sözel şiddet ilk sırada, fiziksel şiddet ikinci sırada, duygusal şiddet üçüncü sırada ve son sırada ise cinsel taciz yer alıyor.

Maruz kalınan fiziksel şiddet türü sıralamasında %37,3 ile itme ilk sırada yer alıyor.

Onu yumruklama, tokat atma, tekmeleme, eşya fırlatma, kesici, delici alet kullanma ve son sırada ise ısırmatakip ediyor.

Araştırma, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı hastanenin acil servisinde çalışan tüm sağlık personeli (Doktor, hemşire, acil tıp teknisyenleri, gibi sağlık hizmetleri sınıfı, idari hizmetler olan güvenlik, bilgi işlem gibi) arasında yapıldı. Acil serviste çalışan 121 sağlık personeli çalışmaya katılmayı kabul etti.

Çalışmaya dahil olan acil servis personeline göre, şiddet uygulayan saldırganlar için yapılan işlemler sıralamasında ilk sırada %23,2 oran ile saldırganın polise ihbar edilmesi yer alıyor.

Buna karşılık %22,2’si hiçbir şey yapılmadığını belirtiyor.

Yüzde 17,2’si saldırgana sözlü uyarı yapıldığını, %14,1’i saldrgana dava açıldığını, %13,1’i saldırganın tıbbi tedavisinin kesintiye uğradığını söylüyor.

Acil servis personeline göre, acil servislerde şiddetin ortaya çıkmasında en etkili nedenler; hastaların sabırsız olması, hasta ve sağlık çalışanları arasında etkili iletişim kurulamaması, bekleme sürelerinin uzun olması ve personel sayısının eksiliği en önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor.

Acil serviste şiddet sorunuyla başetmek için önerilenler arasında etkili güvenlik personeli eğitimleri, görevli kişilerle 24 saat acil içi güvenlik sağlanması, güvenlikli kapılar, güvenlik kamera sistemlerinin etkin kullanılması ve acil servislerin hasta yakınlarının giremeyeceği şekilde plan-lanması yapılması yer alıyor. Ayrıca, Beyaz Kod’un daha etkin kullanılması, polis noktasının acil servis içinde yer alması gibi tedbirler şiddeti önlemede caydırıcı etki yaratabileceği belirtiliyor.

İlgili yazılar