Sağlık

Akut koroner sendromlu hastalarla ilgili Kırıkkale Üniversitesi araştırması

Kırıkkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Muhammed Karadeniz, Tuba Betül Karadeniz, Taner Sarak ve Çağlar Alp, akut koroner sendromlu hastalarda serum homosistein düzeyleri ile koroner kollateral dolaşım gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Homosistein, folat metabolizmasında rol oynayan,anjiyogenez için önemli olan endotelyal hücre proliferasyonunu inhibe eden bir aminoasit. Kırıkkale Üniversitesi araştırmacıları, bu çalışmada serum homosistein düzeyiyle koroner kollateral gelişimi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladı.

Kronik total oklüzyonu olan 176 hastakoroner kollateral gelişimine göre 2 gruba ayrıldı. Rentrop 0 and 1 olanlar grup I Rentrop 2 ve 3 olanlar grup II olarak kabul edildi.

Sonuç:

Plazma homosistein düzeyleri grup I’de 18,2±7,0μmol / L ve grup II’de 15,7±5,1 μmol / L olarak saptandı. Tek değişkenli lojistik regresyon analizi ortalama trombosit hacmi ve homosisteinin zayıf koroner kollateral ile ilişkili olduğunu gösterdi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi homosistein düzeyinin bağımsız olarak zayıf koroner kollateral dolaşım ile ilişkili olduğunu gösterdi (OR 1,069 [%95 CI 1,012-1,130]; p=0,018).

Çalışma yüksek serum homosistein düzeyinin akut koroner sendromlu hastalarda zayıf kollateral gelişim ile ilişkili olduğu açıkça görüldü.

İlgili yazılar