Makro Manşet Para Video

Muratoğlu: Rezervler eksi 27 milyar dolar

Sözcü yazarı, ekonomist Murat Murtaoğlu, YouTube videosunda kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in son raporunda yer alan Merkez Bankası’nın rezervleri ile ilgili çarpıcı veriyi masaya yatırdı. Merkez Bankası’nın net 28 milyar dolar rezervi bulunduğunu belirten Muratoğlu, bundan Swap’la alınan ve brüt rezervlerde görünen 55 milyar dolarlık yükümlülük çıkarıldığında Merkez Bankası’nın rezervlerinin aslında eksi 27 milyar dolar olduğunun görüldüğünü belirtti.

Mülteciler kişi başına gelir hesabına neden dahil değil?

Muratoğlu’nun değindiği bir başka konu, kişi başına gelirdi. Kişi başına gelir hesaplanırken toplam gayrisafi yurtiçi hasılanın nüfusa bölündüğünü hatırlatan Muratoğlu, Türkiye’de bulunan ama vatandaş olmayan 5 milyon mültecinin de hesaba dahil edilmesi gerektiğini, zira gayrisafi yurtiçi hasılaya onların da katkı yaptığını ifade etti. Muratoglu, onlar da dahil edildiğinde kişi başına gelirin resmi verinin çok altına ineceğini anlattı.

İlgili yazılar