Manşet Siyaset Tarım

CHP’nin tarım raporu açıklandı; “gıda krizi kapıda”

CHP, COVID-19 sürecinde tarım ve gıda sorunlarını ele alan Tarım Raporunu yayımladı. Raporda dünya ve ülkemizdeki tarım ve gıda sektöründe yaşanan gelişmelerin yanı sıra, acil eylem planı olarak önerilen 4 ana başlık ve 72 maddeden oluşan öneriler bulunuyor.

Sözcü’nün haberine göre raporu değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, “COVID-19 sürecinde Saray Hükümetinin, tarım ve gıda sektöründe belirgin bir dönüşüm sağlayacak tedbirler almaması nedeniyle, yakın gelecekte gıda enflasyonu ve sonrasında bir gıda krizi ile karşı karşıya kalacağımız aşikârdır” dedi.

Sarıbal şunları söyledi:

“Son 20 yılda ülkemizde uygulamaya konulan tarım politikalarıyla aile çiftçiliği tahrip edilmiştir. 18 yıllık Saray hükümeti, özellikle ‘Tek Adam Rejimi’ ile beraber büyük şirketlerin egemen olduğu tarım gıda sistemine uygun yasaları uygulayarak, tarımsal üretimi endüstriyel üretim biçimi haline dönüştürerek giderek zayıflatmıştır.

Öncelikle Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı, bu Konseyin alacağı kararlarla birlikte şeffaf ve katılımcı şekilde işletilecek bir Tarım Gıda Kurulu kurulmalıdır.

Kurul, COVID-19 salgınının yarattığı tahribatları ve yeniden bu tür salgınların oluşmasına mahal vermeyecek şekilde, ekolojik perspektifle, gıda güvenliği / güvencesini gözeterek, tarımsal üretim, gıda üretimi ve dağıtım süreci, ithalat ve ihracat politikaları ile Türkiye’de yaşayan herkesin sağlıklı gıdaya erişimini sağlayacak kapsamlı planlar yapmalıdır.”

İlgili yazılar