Finans Şirket haberleri

Garanti BBVA: Salgında 35 milyar TL’lik kredinin geri ödemesini erteledik

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net kârı, 3 milyar 330 milyon 879 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 486 milyar 666 milyon 341 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 367 milyar 141 milyon 315 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %63’ü mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 6 ayında %11 büyüme ile 306 milyar 883 milyon 111 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %17,4* özkaynak kârlılığı %13,1 aktif kârlılığı ise %1,6 seviyelerinde gerçekleşti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ bankanın performansını şöyle yorumladı:

“Mart ayında ülkemizde etkisini gösteren Koronavirüs salgını hala önemini koruyor. Güçlü sağlık sektörünün de desteğiyle, Türkiye, dünyada salgını en iyi yöneten ve normalleşme sürecine en hızlı adım atan ülkelerden biri oldu. Buna rağmen, Garanti BBVA olarak tedbirli duruşumuzu koruduk ve bu dönemde de en büyük önceliğimiz çalışanlarımızın ve toplumun sağlığı olmaya devam etti. Bugün hala Genel Müdürlük çalışanlarımızın %82’si, şube çalışanlarımızın ise %16’sı evlerinden çalışıyor. Güçlü teknolojik altyapımız ve yeni faaliyet ortamına ilk adapte olan banka olmamız sayesinde, operasyonlarımızı sorunsuz yöneterek kesintisiz hizmet sağladık. Bunun yanında, bu zorlu dönemde, kredi ödemelerinde güçlük çeken müşterilerimizin erteleme ve yapılandırma taleplerini karşılamaya devam ettik. Bu kapsamda yılın ilk yarısı itibarıyla, yaklaşık 35 milyar TL tutarında 800 bin adetten fazla kredinin ödemesini erteledik ve yeniden yapılandırdık. Diğer taraftan nakdi kredilerde 49 milyar TL’lik bir artış kaydederek ekonomiye sağladığımız desteği önemli ölçüde büyüttük.”

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (30 Haziran 2020)

Başlıca Bilanço KalemleriCari Dönem
30.06.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Değişim D %
Toplam Aktifler486,666,341428,554,14813.6%
Krediler*326,997,428277,506,59917.8%
-Canlı Krediler308,277,784259,207,02218.9%
-Takipteki Krediler18,719,64418,299,5772.3%
Müşteri Mevduatları304,634,472274,608,57410.9%
Özsermaye58,369,24254,050,7478.0%
*Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını Içermemektedir
Başlıca Gelir KalemleriCari Dönem
30.06.2020
Önceki Dönem
30.06.2019
Değişim D %
Net Faiz Geliri11,682,4419,898,16118.0%
Operasyonel Giderler5,632,4884,889,23515.2%
-Personel Giderleri2,170,3372,094,6743.6%
-Diğer Faaliyet Giderleri3,462,1512,794,56123.9%
Net Ücret ve Komisyonlar3,187,3842,974,8907.1%
Net Kar3,330,8793,668,768-9.2%

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

  • Ortalama aktif kârlılığı %1,6 seviyesine yükseldi.
  • Ortalama özkaynak kârlılığı %13,1’e yükseldi.
  • Krediler ilk üç ayda %13,6 büyüdü ve ekonomiye nakdi ve gayri nakdi kredileraracılığıyla sağladığı destek 367 milyar 141 milyon 315 bin TL oldu.
  • Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %9,9, %9,8 ve %10,1 seviyesinde gerçekleşti.
  • Müşteri mevduatları %3 büyüdü ve pazar payı %9,8 seviyesinde gerçekleşti.
  • Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %44’e ulaştı.
  • Sermaye yeterlilik oranı %12,1 olan yasal limitlerin üzerinde %17,4 olarak gerçekleşti.
  • Donuk alacak oranı %5,7 seviyesine geriledi.

İlgili yazılar