Video

Abdülhamid ekonomide neler yaptı?

Osmanlı’nın en çok tartışılan padişahı II. Abdülhamid kimdi? Onun döneminde hangi ilkler yapıldı? Hicaz Demiryolu nasıl kuruldu? Mülkiye, mühendislik mektebi, askeri tıbbiye onun zamanında mı açıldı? Abdülhamid’in hafiye teşkilatı ne yapıyordu? Onun zamanında sansür var mıydı? Jön Türkler kimdi? Abdülhamid’e neden karşı çıktılar? İttihat ve Terakki nasıl doğru? Resneli Niyazi isyan kıvılcımını nasıl yaktı? Abdülhamid nasıl devrildi? II. Meşrutiyet nasıl doğdu? 31 Mart Vakası neydi? Hareket Ordusu isyanı nasıl bastırdı? Abdülhamid nasıl öldü?

İlgili yazılar