Finans Manşet

15 milyon dolar üzeri krediler aylık olarak bildirilecek

15 milyon dolar üzeri krediler ile ilgili düzenleme geldi.

15 milyon dolar üzeri krediler ile ilgili düzenleme Resmi Gazete‘de yayınlandı.

Şirketler, 15 milyon dolar ve üzeri yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerini Merkez Bankası’na aylık olarak bildirecekler.

Önceki uygulamada, firmalar bu kapsamdaki kredilerini ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla Merkez Bankası’na bildirmekle yükümlü tutuluyorlardı.

Merkez Bankası’nın döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin TCMB tarafından izlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, bildirim yükümlülüğü olan firmaların, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapmasına ilişkin hüküm ile büyükşehir belediyeleri, belediyeler, bunların bağlı işletme ve idareleri ile yükseköğretim kurumlarına yönetmeliğin bağımsız denetime ilişkin hükümlerin uygulanmayacağına dair hüküm yürürlükten kaldırıldı.

İlgili yazılar