Finans

34 firmanın 19.5 milyar TL kredisi yeniden yapılandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Ekim 2019-Ekim 2020 dönemi içinde, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 280 adet firmanın (117 grup) alındığını duyurdu. Kapsama alınan firmalardan 102 firma (34 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) imzalandı.

TBB’nin raporuna göre, yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 19.541 milyon lira oldu.

FYYS bağıtlanan firmalardan 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 34 tanesi imalat sanayi, 1 tanesi enerji, 9 tanesi inşaat, 17 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 15 tanesi turizm, 8 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme,1 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 3 tanesi eğitim, 4 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe, 6 tanesi diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor. Söz konusu firmaların 42’si İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 10’u Ege’de, 10’u Doğu Marmara’da, 14’ü Batı Anadolu’da, 12’si Akdeniz, 7’si Orta Anadolu’da, 2’si Batı Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 1’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.

İlgili yazılar