Finans Manşet

Aktif rasyosu kaldırıldı!

BDDK, salgın döneminde bankaları kredi vermeye teşvik etmek için uygulamaya geçilen aktif rasyosu hesaplamasına 31 Aralık itibarıyla son veriyor.

BDDK bankaları kredi genişlemesine zorlayan ve hesabı tutturamadığında ceza ile karşı karşıya bırakan aktif rasyosu uygulamasını 31 Aralık itibariyle kaldırıyor. 

Aktif rasyosu uygulaması pandemi döneminde reel sektörün kredi ihtiyacının karşılanmasına bankaların daha yoğun katılımının sağlanması amacıyla uygulamaya konulmuş ve kredi kullandırımı teşvik edilmişti. Ancak normalleşme adımları ve kur ataklarının yaşanmasının ardından tüm piyasa uzmanları aktif rasyosu hesabının kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı.

BDDK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kurulun 24.11.2020 tarihli toplantısında, 24.11.2020 tarih ve 24049440-010.09-E.17434 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi neticesinde;

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile 01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca uygulanmasına karar verilen ve 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı, 10.08.2020 tarihli ve 9125 sayılı, 28.09.2020 tarihli ve 9170 sayılı ve 26.10.2020 tarihli ve 9238 sayılı Kurul Kararları ile revize edilen Aktif Rasyosu (AR) düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.”

İlgili yazılar