Sigorta

Anadolu Sigorta 2020’yi 6 branşta lider kapattı

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan ve Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, pandeminin sektöre etkilerini değerlendirdi.

Sigorta sektöründe son 10 yılda, üretimde değişen oranlarda olmakla birlikte sürekli bir artış görüldüğünü, sektörde 2020 yılında özellikle sağlık branşında yüzde 20,8 oranında bir artış sağlayabildiğini söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan: “Bu durumda pandemi sürecinin getirdiği farkındalığın da etkili olduğu söylenebilir. Koronavirüs, bireylerin riske olan bakış açısını değiştirdiği gibi, özellikle sağlık sigortalarına olan algıyı ve toplumsal bilinci de arttırdı. 2020 yılı sonuçlarına baktığımızda da bu şartlar altında iyi bir dönem geçirdiğimiz görülüyor. Böylece sektörümüz, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılını da büyüyerek ve prim üretimini artırarak tamamlamış oldu” dedi.

“Pandemi sonrasında da sağlık branşı öne çıkacak”

Covid-19 salgını sürecinin, herkese birinci önceliğin sağlık olduğunu yeniden hatırlattığını vurgulayan Şencan: “Pandemi sebebiyle sağlık sigortalarına yönelik ilgi arttı. Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri kapsamında Covid-19 tedavisinin karşılanması konusunda sektör olarak birlik içinde olduk. Bu gelişmeler doğrultusunda sektör verileri pandemi sürecinin yanı sıra pandemi sonrasında da sağlık branşının öne çıkacağına işaret ediyor. 2019 yılında 8 Milyar TL civarında olan sağlık branşı sektör prim üretimi 2020 yılında yüzde 21 artarak 10 Milyar TL’ye ulaştı. Daha uygun primli alternatif olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası üretimindeki yüzde 52’lik artışın da bu değişimde önemli bir payı bulunuyor. Anadolu Sigorta olarak biz de 2020 yılında sağlık branşı üretimimizde geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası özelinde ise yüzde 65 oranında artış gözlemledik. 2021 yılı Ocak ayı verilerine de yansıdığı üzere, sağlık branşı genel üretimimizdeki artışı yüzde 14, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası üretimimizdeki artışı yüzde 79’luk bir oran ile sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Altı branşta sektörün üzerinde büyüme sağladık”

Şencan, Anadolu Sigorta’nın 2020 yılı performansıyla ilgili şu bilgileri verdi: “2020 yılında şirketimizin prim üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 21,32’lik bir artışla 8.015.704.097 TL’ye ulaştı. Kara araçlarında yüzde 15, hava araçlarında yüzde 154, hava araçları sorumlulukta yüzde 29, kredide yüzde 66, kefalette yüzde 67 ve hukuksal koruma branşında yüzde 63 olmak üzere sektör üzerinde bir artış sağladık. 2020 yılı sonu itibarıyla solo net kârımız 460.637.712 TL, konsolide net kârımız ise 510.025.565 TL olarak gerçekleşti. 2020 yılını, kara araçları sorumluluk, kara araçları, genel sorumluluk, su araçları, hava araçları, kefalet branşlarında sektör liderliğiyle kapattık.”

İlgili yazılar