Göstergeler

Avrupa ülkeleri satın alma gücü paritesinde Türkiye’ye tur bindirdi

STürkiye “satın alma gücü paritesi”nde, Avrupa ortalamasının yüzde 41 altında kaldı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan satın alma gücü paritesine göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 59 oldu ve AB ortalamasının yüzde 41 altında kaldı.

atınalma gücü paritesi, kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılayı, ülkeler arasındaki fiyat farklılıkları giderilmiş olarak ifade ediyor. Fiyat farklılıkları giderildiği için, farklı ülkelerin gelir seviyesini karşılaştırmada daha etkin bir ölçüt olarak kabul ediliyor.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık kapsandı.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP’ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 260 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 160 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 69 altında değere sahip oldu.

İlgili yazılar