Halka arz

Aydem yenilenebilir enerji halka arz fiyatı için Oyak Yatırım değerlerdirmesi: 9.90 TL makul

Aydem Yenilebilir halka arz fiyatı OYAK Yatırım tarafından Yapı Kredi Yatırım’ın hazırladığı 8 Nisan 2021 tarihli fiyat tespit raporu üzerinden incelendi.

Aydem yenilenebilir enerji halka arz fiyatı için Oyak Yatırım değerlerdirmesi: 9.90 TL makul…

OYAK Yatırım’ın raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Aydem Yenilenebilir firma değeri FD / FAVÖK çarpanı yöntemiyle hesaplanmış ve 31 Aralık 2020 tarihli net borç tutarı düşülerek nihai piyasa değeri tespit edilmiştir. Karşılaştırılabilir benzer şirketlerin çarpanları 25 Mart 2021 kapanış itibarıyla Bloomberg platformundan elde edilmiştir. FD / FAVÖK çarpanı, ilgili şirketlerin 31 Aralık 2020 tarihli finansal sonuçlarından hesaplanmış ve Şirket’in son 12 aylık dönemine ait düzeltilmiş FAVÖK verisi kullanılmıştır. Yurt dışında tamamen yenilenebilir enerji santrallerine sahip halka açık benzer şirketler ve Borsa İstanbul’da işlem gören, yenilenebilir enerji santralleri portföyü olan Zorlu Enerji ve Ayen Enerji’nin de dahil olduğu 11 şirket çalışmaya dahil edilmiştir.

Karşılaştırılabilir benzer şirketlerin FD/FAVÖK çarpan medyanı 13,7 olarak hesaplanmıştır. Buna göre Şirket’in benzer şirketler çarpanına göre özsermaye değeri 9.493.208.180 TL olarak belirlenmiştir.

FD/Kurulu Güç çarpanı için karşılaştırılabilir benzer şirketlerin en güncel yatırımcı sunumlarından yararlanılmış ve Şirket’in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sahip olduğu toplam kurulu güç verisi kullanılmıştır. Yurt dışındaki tamamen yenilenebilir enerji santrallerine sahip halka açık benzer şirketler ve Borsa İstanbul’da işlem gören, yenilenebilir enerji santralleri portföyü olan enerji şirketlerinden Zorlu Enerji ve Ayen Enerji’nin de dahil olduğu 11 şirketin FD/Kurulu Güç çarpanlarından yararlanılmıştır.

Aydem yenilenebilir enerji halka arz fiyatı analizi Oyak Yatırım tarafından yapıldı…

Aydem yenilenebilir enerji halka arz fiyatı için Oyak Yatırım değerlerdirmesi: 9.90 TL makul

Karşılaştırılabilir benzer şirketlerin FD/Kurulu Güç çarpan medyanı 14,0 olarak hesaplanmıştır, buna göre Şirket’in benzer şirketler çarpanına göre özsermaye değeri 9.516.699.587 TL olarak belirlenmiştir.

b. Defter Değeri Yöntemi

Yapı Kredi Yatırım, Aydem Yenilenebilir’in güncel defter değerinin değerlemeye baz teşkil ettiğini düşünmektedir. Maddi duran varlıkların yeniden değerler artışları özkaynaklar altında izlendiğinden mevcut varlıkların güncel değerini bir ölçüde yansıttığını ifade etmektedir. Diğer taraftan, Şirket’in öngörülebilir kısa ve uzun vadeli büyüme fırsatlarına ilişkin bir varsayım ve buna ilişkin bir değer bu bu yöntemde hesaba katılmamıştır. Yapı Kredi Yatırım’a göre bu yaklaşım muhafazakar olarak değerlendirilmektedir. Bu değerleme yöntemine göre, 31.12.2020 tarihli Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar değeri olan defter değeri olan defter değerine göre özsermaye değeri 5.892.851.994 TL olarak hesaplanmıştır.

9- Sonuç

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda, Şirket için yapılan değerleme çalışmasında “Piyasa Çarpanları” ve “Defter Değeri” yöntemleri %50 oranında ağırlıklandırılarak hisse değerine ulaşılmıştır. Sonuç olarak, Aydem Yenilenebilir için yapılan değerleme çalışmaları neticesinde piyasa değeri 7.698.902.939 TL olarak hesaplanmıştır. Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi olan 700.000.000 TL’ye göre birim pay değeri 11,00’e karşılık gelmektedir. Şirketin birim halka arz fiyatı, bulunan birim pay değerine %23 iskonto oranı ile taban fiyat 8,50 TL ve %10 iskonto ile tavan fiyat 9,90 TL olarak belirlenmiştir.

Yapı Kredi Yatırım Tarafından Hazırlanan Fiyat Tespit Raporu Hakkındaki Görüşümüz

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan Aydem Yenilenebilir fiyat tespit raporunu incelemiş bulunuyoruz. Halka arz fiyatının bulunmasında kullanılan yöntemlerin, Şirket’in gerçek değerini yansıtması açısından genel olarak uygun olduğunu kanaatindeyiz. Ayrıca kullanılan yöntemlere ilişkin yapılandetaylı açıklamaların, yöntemlerin anlaşılması açısından makul ve yeterli olduğu görüşündeyiz. OYAK Yatırım olarak raporda yer alan verilerin gerçeği tam olarak yansıtmış olduğu varsayımı altında ayrıca mali ve hukuki bir inceleme yapmamış bulunuyoruz. Raporda yer alan değerleme yöntemlerinde;-  Değerleme kapsamında kullanılan hesaplamaların net ve anlaşılır bir şekilde ifade edildiğini düşünüyoruz.
                 
–  Hem “Piyasa Çarpanları” hem de “Defter Değeri” yöntemlerinin birlikte kullanılmasının makul olduğu görüşündeyiz.
                                                  
–  Ayrıca, Çarpan analizinde şirketin faaliyet konusu ve işleyişi düşünüldüğünde FD/FAVÖK ve FD/Kurulu Güç çarpanlarının kullanılmasının da makul olduğu görüşündeyiz.               

–  Halka arz taban ve tavan fiyatlarını hesaplarken uygulanan %23 ve %10 iskonto oranlarının makul ve yeterli olduğu görüşündeyiz.

Sonuç olarak, yukarıda paylaştığımız yorumlarımız/çekincelerimiz göz önünde bulundurulmak kaydıyla, Aydem Yenilenebilir için %23 iskonto oranı ile taban fiyat 8,50 TL ve %10 iskonto ile tavan fiyat 9,90 TL halka arz fiyatının makul bir seviye olduğunu düşünüyoruz.”

İlgili yazılar