Şirket haberleri Kimya

Bağfaş bedelli sermaye artırımı başvurusuna SPK’dan onay

Bağfaş bedelli sermaye artırımı başvurusuna SPK’dan onay geldi. Şirket 90 milyon TL nakden artırım ile sermayesini 135 milyon TL’ye yükseltecek.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin 45.000.000 TL (Kırkbeş Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası) nakden sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 (Yüzotuzbeş Milyon Türk Lirası)’na yükseltilmesine ve artırımı temsilen çıkarılacak payların imtiyazsız B Grubu Pay olarak ihraç edilmesi;

90.000.000- TL (Doksan Milyon Türk Lirası) tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden (0,01 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması için;

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 7. maddesinin ekte yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’ndan onay almak için gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz sermayesinin Esas Sermaye sisteminde artırılması ile ilgili olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvurunun Kurul’ca 16/02/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1905 sayılı yazısı ile uygun bulunduğu 24.02.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.

“Şirketimizin 45.000.000 TL (Kırkbeş Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası) nakden sermaye artırımı yapılarak 135.000.000 (Yüzotuzbeş Milyon Türk Lirası)’na yükseltilmesine ve artırımı temsilen çıkarılacak payların imtiyazsız B Grubu Pay olarak ihraç edilmesi;

90.000.000- TL (Doksan Milyon Türk Lirası) tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden ( 0,01 TL ) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması için;

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 7. maddesinin ekte yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’ndan onay almak için gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz sermayesinin Esas Sermaye sisteminde artırılması ile ilgili olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvurunun Kurul’ca 16/02/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1905 sayılı yazısı ile uygun bulunduğu 24.02.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.”

İlgili yazılar