Şirket haberleri

Bantaş’ın bedellisinde rüçhan hakkı 9-23 Aralık arasında kullanılacak

Bantaş, bedelli sermaye artırımına SPK’dan onay gelmesi sonrasında süreçle ilgi bilgi verdi. Rüçhan hakkı, 09.12.2020 ile 23.12.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacak.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“- Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 64.500.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %25,00 oranında arttırılarak 80.625.000 Türk Lirası’na çıkarılması işleminde ihraç edilecek olan 16.125.000 Türk Lirası tutarındaki nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Serrmaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 04.12.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-12360 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.

– Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 25,00’i oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

– Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 09.12.2020 ile 23.12.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay bedelleri Akbank T.A.Ş. Bandırma Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan TR06 0004 6000 7888 8000 2219 48 IBAN nolu özel hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır.

– Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay 1,50 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.

– Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.bantas.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

– Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar olması durumunda 2 iş günü süreyle 1 TL Nominal değerli pay için 1,5 TL değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Birincil Piyasa işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri KAP’ta (www.kap.org.tr), Şirket’in kurumsal internet sitesinde (www.bantas.com.tr) ve Ak Yatırım (www.akyatirim.com.tr) internet sitesinde ilan edilecektir.”

İlgili yazılar