Finans Manşet

Batık kredilerle ilgili BDDK’dan yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), kredi yönetmeliğiyle ilgili yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik’e eklenen bir fıkra ile “donuk alacaklara” ilişkin düzenleme yapıldı.

Bankaların sorunlu alacaklarının yönetim ve azaltma faaliyetleri olarak tanımlanan “çözümleme süreci” ile ilgili olarak kredi tahsis biriminden bağımsız bir “çözümleme birimi” kurulacak. Paraanaliz’in haberine göre 31 Aralık tarihine kadar kurulması öngörülen çözümleme birimleri, sorunlu kredilerin yapılandırılması veya zarar olarak yazılmasına karar verecek.

Buna göre, brüt donuk alacak tutarının sektörün toplam brüt donuk alacak tutarına oranı binde 5 veya üzerinde olan bankalarca, sorunlu alacakların yönetimi ve makul bir süre içinde azaltılması amacıyla sorunlu alacak stratejisi ve çözümleme birimleri oluşturulacak. Söz konusu oranın hesaplanmasında bir önceki yıl sonu verisi kullanılacak. Bu oran binde 5’in altında olsa dahi, belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir sektöre ya da ilişkili müşterilere kullandırılan kredilerden oluşan bir portföyün bankaların donuk alacakları içinde önemli bir payının olması durumunda, BDDK bu bankalardan sorunlu alacak stratejisi oluşturmasını ve çözümleme birimlerinin kurulmasını isteyebilecek. Yönetim kurulları; sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin politikaları oluşturma, bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlama ve gerekli tedbirleri almakla yükümlü tutuldu.

3 yıllık zaman dilimi öngörülüyor

Yönetmelik değişikliğine göre, bankalarca hazırlanacak sorunlu alacak stratejisinin üç yıllık bir zaman dilimini öngörmesi gerekiyor. Bankalarca sorunlu alacak stratejisinde yer alan hedeflere ulaşmaya yönelik her yıl bir öz değerlendirme yapılarak, sonuçları yönetim kuruluna bildirilecek.

Yönetmelik değişikliğinin yayınlanmasının ardından, BDDK, Sorunlu Alacakların Çözümlenmesine İlişkin Rehber ile Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber olmak üzere iki yeni rehberi resmi internet sayfasına ekledi. Rehberlerin ekonomi reform paketinde yer alan eylemlerden “kredi yaşam döngüsü projesinin hayata geçirilmesi” ve “yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonlarının oluşturulması” kapsamında yayımlandığı açıklandı.

Paraanaliz: Sorunlu kredileri zamana yayacak

Paraanaliz, donuk alacaklarla ilgili düzenlemenin sorunlu krediler problemini çözmek yerine zamana yayacağını belirterek, “Esas adımların atılmadığı ve bankaların sorunlu kredilerin taşınmaya devam edeceği bu üç yılda sanki çözüm için çaba harcanıyormuş gibi olacak. Zaman kaybının maliyeti de banların kredi verme kapasiteleri üzerindne büyüme oranında zayıflama olacak” yorumu yaptı.

İlgili yazılar