Beyaz eşya Elektronik Finans Manşet Şirket haberleri

BDDK, oto, altın, mobilya, beyaz eşya ve elektronikte taksit süresini sınırlandırdı!

BDDK’dan iç talebi daha da kısmaya yönelik taksit sayısı önlemi geldi.

İşte BDDK’nın açıklaması:

BASIN AÇIKLAMASI 18/12/2020

Finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve 9322 sayılı Kararı ile;

– Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;

Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,

Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya (1) alımlarında altı aydan dört aya,

Mobilya ve elektrikli eşya (2) alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine,

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;
                       

Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,

Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine
                           
karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
                           
1 Elektronik eşya: Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb. (Bilgisayar ve tablet bu kategoriye dâhil değildir.) 

2 Elektrikli eşya: Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.
                           
                       

İlgili yazılar