Yerel yönetimler Manşet Vergi

Beyoğlu Belediyesi emlak vergisi zammını yüzde 80’e çıkardı; ilçe sakinleri dava açmaya hazırlanıyor

Beyoğlu Belediyesi, haziran ayında yüzde 45 olarak belirlediği emlak vergi artışını, temmuz ayında yüzde 80’e çıkarttı. Belediye, emlak vergisi rayiç bedellerinin belirlenmesi sürecinde Beyoğlu sakinlerinin yüzde 45’lik zamma yaptığı itirazları dikkate almazken, ‘Valilik Merkez Komisyonu’nun tavsiye niteliğindeki yüzde 80’lik zam önerisini itirazsız benimseyerek vergi zammını yüzde 45’ten 80’e yükseltti.

Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Solmaz, pandemi koşullarında hanelerin reel gelirleri düşer, hayat pahalılığı dayanılmaz noktaya gelirken muhtarların, belediye meclis üyelerinin ve Beyoğlu sakinlerinin itirazları dikkate alınmadan dayatılan zammın kabul edilebilir bir yanı bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

“Beyoğlu Belediye Meclisi toplantılarında emlak vergi artışlarının durdurulmasına yönelik itirazlarımız ve verdiğimiz soru önergeleri dikkate alınmadı. Halkın içinde bulunduğu ekonomik darboğaza aldırmaksınız sadece gelirini arttırmaya odaklanmış bir belediyecilik anlayışı ile karşı karşıyayız. Yasal itiraz haklarımızın tümünü kullanacağız, Beyoğlu sakinlerini de bu adaletsiz vergi artışına karşı yasal haklarını kullanamaya davet ediyoruz.

İtirazlar vergi mahkemelerine

Emlak rayiç bedelleri artışları çok kısa bir zamanda ve mükellefler doğrudan bilgilendirilmeden yapılıyor. Vergi mükellefleri yeni vergi miktarlarını ancak muhtarlıklarda askıya çıktığında öğreniyor. Vergi artışlarına itirazlar için ise 30 günlük süre var. Bu sürenin başlangıcı olarak askı tarihi kabul ediliyor.

Beyoğlu sakinleri dava açmaya hazırlanıyor

Yapılan vergi zammı ve vergi mahkemesinde açılacak davalara ilişkin olarak Beyoğlu sakinleri bir araya geliyor. Beyoğlu’nda gerçekleşecek yüzde 80’lik emlak rayiç bedel artışına karşı dava açmak isteyenleri bilgilendirecek çalışmalar yapılıyor.

Resmî süreye göre 30 Temmuz’a kadar dava açılabilinir. Ancak adli tatil nedeniyle, 1-7 Eylül tarihleri arasında da mükellefler dava açabilirler. Davanın çok yüksek olmayan bir dosya ve sonrasında bilirkişi masrafı bulunuyor. Bir mükellef için alınacak karar o sokakta veya caddede oturanların tümünü etkileyeceği için mükellefler bir araya gelerek açılacak davaları ekonomik olarak destekleyebilir.

İlgili yazılar