Şirket haberleri

Bim temettü 2021 planı revize edildi; ne zaman dağıtılacak?

Bim temettü 2021 planını yenilediğini açıkladı.

Bim temettü 2021 planı revize edildi! Şirket nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak, ikinci taksidin ise 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine karar verdi.

Yeni temettü planı şöyle:

Bim temettü 2021 planı

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulu 27.04.2021 tarihinde, 08.03.2021 tarihli kararında tavsiye ettiği 2020 yılı kar payı dağıtım tutarının artırılarak aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar vermiştir. Buna göre Şirket Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden;

– Ortaklara ödenmiş sermayenin %400’üne isabet eden brüt 2.428.800.000 TL ‘nin nakden dağıtılmasına, dağıtılan tutarın 2020 yılı karı ve geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

– TTK’nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,

– 239.884.000 TL ‘nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

– Nakden dağıtılacak karın hesabında “1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot” eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL’lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 4,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 4,0 TL) net 3,40 TL nakit kar payı ödenmesine,

– Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak, ikinci taksidin ise 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,

– Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar verilmiştir.

İlgili yazılar