Perakende Şirket haberleri

BİM kar payı dağıtma kararı aldı: Net 1.70 TL

BİM temettü dağıtacak. Brüt 1.214.400.000 TL kar payı olarak dağıtılacak. 1 TL’lik hisseye (brüt 2,0 TL) net 1,70 TL kâr payı ödenecek.

BİM kar payı dağıtılmasına karar verdi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ortaklara ödenmiş sermayenin %200’üne isabet eden brüt 1.214.400.000 TL‘nin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına,

118.404.000 TL’nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

BİM kar payı kararı aldı

Nakden dağıtılacak kârın hesabında “1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot” eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL’lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 2,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL.lik hisseye (brüt 2,0 TL) net 1,70 TL kâr payı ödenmesine,

olağanüstü yedeklerden nakit kâr payı dağıtımının 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasına karar verilmiştir.”

Kaynak için tıklayın.

İlgili yazılar