Perakende Şirket haberleri

BİM’den kâr payı kararı

BİM genel kurulda brüt 1.2 milyar TL’nin nakden dağıtılmasına karar verdi. Nakden dağıtılacak kârın hesabında “1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot” eşitliği esası kullanılacak.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ortaklara ödenmiş sermayenin %200’üne isabet eden brüt 1.214.400.000 TL‘nin olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle nakden dağıtılmasına, 118.404.000 TL’nin 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

‘Nakden dağıtılacak kârın hesabında “1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot” eşitliği esasının kullanılması, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL’lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 2,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1.-TL.lik hisseye (brüt 2,0 TL) net 1,70 TL kâr payı ödenmesine,

olağanüstü yedeklerden nakit kâr payı dağıtımının 8 Ocak 2021 tarihinden itibaren tek taksit halinde yapılmasına karar verilmiştir.’

İlgili yazılar