Halka arz Manşet

Çan 2 halka arz fiyatı ile ilgili Ak Yatırım’ın eleştirileri var!

Çan 2 halka arz fiyatı 3,90 TL olarak belirlenmişti.

Çan 2 halka arz fiyatı ile ilgili Ak Yatırım’ın eleştirileri var… Çan 2 santralinin değer tespitinde 5,10 TL fiyat hesaplanmış, yüzde 24 iskonto ile 3,90 TL’den halka arz edilmesine karar verilmişti.

AK Yatırım, fiyat tespitiyle ilgili raporunda bazı çekincelerle halka arz fiyatını uygun buldu.

Ak Yatırım raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Çan2 Termik için hazırlanmış olan fiyat tespit raporunun kapsamlı, net ve anlaşılır olduğu görüşündeyiz. Bununla birlikte;

Şirket 30.09.2018 tarihinden itibaren maddi duran varlıklarının değerini ölçmek için “Yeniden değerleme modelini” benimsemiştir ve mevcut defter değerinde, 654,7mn TL yeniden değerleme kazancı bulunmaktadır. PD/DD analizinden daha sağlıklı bir sonuç almak adına, benzer şirketler analizinde kullanılan şirketlerin maddi duran varlılarını ölçmek için kullandıkları muhasebe yönteminin raporda paylaşılmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Maddi duran varlıklarını maliyet yöntemiyle bilançosunda tutan şirketlerin, yeniden değerleme yönetimini kullanan şirketlerle, defter değeri bazında karşılaştırılmasının doğru sonuç vermeyebileceğini düşünüyoruz. Bu saydığımız çekinceler nedeniyle çarpan analizinde FD/FAVÖK’e daha fazla ağırlık verilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz.

 • 10 yıllık gösterge Türkiye Tahvilinin getirisi bu raporun yazıldığı tarih itibariyle %18,28 seviyesinedir. Dolaysıyla İNA yönteminde kullanılan %12,7 risksiz faiz oranının düşük kaldığını düşünüyoruz. %18,28 risksiz getiri oranı üzerinden hesaplanan AOSM rapordakinden farklılık gösterebilir.
                         
 •  Şirketin borç maliyeti hesaplamasında, EUR borç oranın TL karşılığı hesaplanırken, Türkiye ve Almanya Eurobond oranlarının faiz farkı kullanılmış, bu oran (%5,15), şirketin mevcut EUR borç maliyeti üzerine eklenmiştir. Bu nokta borç maliyeti hesaplanırken TL’nin EUR karşısında yıllar içerisinde beklenen değer kaybının şirketin borç maliyetine eklenmesinin daha sağlıklı sonuç vereceğini düşünüyoruz. Bu metot ile hesaplanan AOSM rapordakinden farklılık gösterebilir.
                         
 • Projeksiyon döneminde şirket için vergi sonrası borç maliyeti hesaplanırken %20 faiz oranı kullanılmıştır. Diğer yandan yatırım teşvikleri nedeniyle etkin vergi oranının 2021-2027 arası %4 olacağı öngörülmüştür. Bu dönemde şirketin borcu kaynaklı sağlayacağı vergi avantajının %4 olması beklenmelidir. 2020-2027 dönemi için, vergi sonrası borç oranı maliyeti hesaplanırken, %20 yerine %4’ün kullanılmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Bu metot ile hesaplanan AOSM rapordakinden farklılık gösterebilir.
                             
  Yukarıda belirtilen çekincelerimiz dışında halka arz fiyatının makul olduğu görüşündeyiz.”
                         

Çan 2 halka arz fiyatı 3,90 TL olarak belirlenmişti.

Çan 2 halka arz fiyatı ile ilgili eleştiri geldi…

Ekonomy.TV

İlgili yazılar