Halka arz Manşet

Çan2 zarar açıkladı; daha yeni halka açılmıştı…

Çan2 zararını dövizdeki artışa bağladı.

Çan2 zarar açıkladı… Çan2 Termik A.Ş. 2021 yılı 1. Çeyrek finansal döneminde yönelik konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,2 oranında artarak 67,8 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu dönemde konsolide ciro yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,7 oranında artarak 237,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı 1. Çeyrek döneminde 160,6 milyon TL ana ortaklık net dönem zararı gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamada, “Söz konusu dönem zararı ağırlıklı olarak ilgili faaliyet dönemi içerisinde yaşanan döviz kurlarındaki artış beraberinde finansman giderlerinde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır” denildi.

Açıklamada zararla ilgili şu bilgiler verildi:

“Çan2 Termik A.Ş.’nin gelirleri büyük bir oranda dövize endeksli olup, ilgili dönemde ortaya çıkan kambiyo zararının büyük bir kısmı realize olmayan ve nakit akışına etki etmeyen bir zarardır. Aynı zamanda Çan2 Termik A.Ş.’nin bilanço dönemi sonrasında gerçekleştirmiş olduğu halka arzı ile birlikte elde edilen gelir, döviz kredilerinin bir kısmının kapatılmasında kullanılmıştır. Böylece grubun konsolide döviz cinsinden borcu 31 Mart 2021 dönemine göre yaklaşık yüzde15,5 oranında azalmıştır.”

Üretim arttı

Çan-2 Termik Santrali Ocak Mart 2021 döneminde brüt elektrik üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında artırarak toplam 527 GWh seviyesine çıkardı. 

Yine aynı dönem içinde ortalama Kapasite Kullanım Oranı ortalama yüzde 75 seviyesine yükseldi. (2020 yılı 1. Çeyrek Kapasite Kullanım Oranı %55,1.) 

İlgili yazılar