Perakende Şirket haberleri

Carrefoursa’nın sermaye azaltma operasyonuna SPK izni

Caffeoursa daha önce 700 miyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595,7 milyon TL tutarında azaltılarak 104,2 milyon TL’ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23,5 milyon TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127,8 milyon TL’ye artırılmasına ve 14.09.2020 tarihinde SPK’ya başvuruda bulunulduğu duyurmuştu.

SPK’nın 12.11.2020 tarihli kararı ile söz konusu başvuru olumlu sonuçlanmdı. Kurul’un yazısı ile Kurulca onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni Şirkete teslim edildi.

Buna göre şirketin kayıtlı sermaye tavanını 635 milyon TL olarak belirlenmesine ve izin geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına uygun görüş verildi.

Gerekli izin ve onayın alınmasını takiben eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile Esas Sözleşme Tadil Metni’nin 19.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmesi şartıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname Şirkete teslim edilecek ve gerekli ilanlar yapılacak

İlgili yazılar