Devlet Destekleri

Ciro kaybı desteğinden hangi işletmeler yararlanacak?

Pandemi nedeniyle ciro kaybı yaşayan yiyecek içecek sektöründeki şirketlere verilecek desteğe ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre, 2019 yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup, 2020’de cirosunun en az yüzde 50’sini kaybeden işletmelere, azalan cironun yüzde 3’ü kadar destek verilecek.

Destek miktarı 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olamayacak. İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019 ve 2020’deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen Katma Değer Vergisi beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 dönemlerine ilişkin verilen beyannameler, ciro hesaplamasında dikkatte alınmayacak.

23 Aralık 2020’de yayınlanan ve işletmelere gelir kaybı ile kira desteği öngören düzenlemeden yararlananların aldıkları tutarlar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek. Bu işletmeler ciro kaybı desteğinden, arada fark bulunması halinde yararlanabilecekler.