Turizm Manşet Şirket haberleri

CNR iflas davası ile yüz yüze

CNR iflas davası ve haciz ile boğuşuyor.

CNR iflas davası ile yüz yüze… Flap Kongre ve Toplantı Hizmetleri, fuarcılık devi CNR’dan alacağını tahsil edemediği için haciz işlemi başlattığı ve iflas davası açtığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yargılama süreci devam eden, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş.’den olan alacağımızla ilgili olarak, bazı internet sitelerinde haber ve yorumlara yer verildiği görülmesi üzerine, süreçle ilgili Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve ortaklarımızın haklarının korunması amacıyla açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Şirketimizin 30.03.2021 tarihinde kamuya duyurulan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış izahnamede, şirketin taraf olduğu davalar bölümünde belirtildiği üzere, ilgili firmadan olan 822.563,70 Euro alacağımızla ilgili 2019 yılında dava açılmış, Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. aleyhine karar vermiş olup, alacaklarımızın tahsil edilememesi üzerine, Ankara 22. İcra Müdürlüğü kanalıyla icra takibi başlatılmıştır. Sürecin devamı olarak borçlu şirketin üçüncü kişilerdeki alacaklarının tahsili için İcra İflas Kanunu 89. maddesi kapsamında haciz müzekkereleri düzenlenmiş ve borçlu adına tescilli markalarının satışları için işlemler başlatılmıştır. Önceki yıllarda finansal tablolarımızda sözkonusu alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. Mahkeme kararına dayanılarak başlatılan icra takibine ilişkin borçlu tarafından bir ödeme yapılmadığından, 26.02.2021 tarihinde İcra İflas Kanunu m.177/4 kapsamında CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. aleyhine iflas davası açılmıştır.”

İlgili yazılar