Gıda Manşet Şirket haberleri

Coca Cola kar payı dağıtacak: 1,97 TL brüt

Coca Cola kar payı dağıtma kararı aldı.

Coca Cola kar payı dağıtacak. Şirketten yapılan açıklamada hissedarlara 1,97 TL brüt (1,6745 TL net) nakit temettü ödeneceği belirtildi. Ödeme planı şöyle:

Coca Cola kar payı dağıtacak.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2020 mali yılı net dönem karı 1.232.671.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 2020 yılı karından 395.000.000,00 TL ve kanunen dağıtılabilir diğer yedeklerden 106.110.440,00 TL olmak üzere toplam brüt 501.110.440,00 TL’nin 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2020 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu’nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtımı teklifinin Genel Kurul’da benimsenmesi durumunda, Şirketimiz 2020 karından tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 1,97 TL brüt (1,97 TL net), diğer hissedarlara ise 1,97 TL brüt (1,6745 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.”

İlgili yazılar