Borsa Hazır Giyim ve Tekstil Holdingler

Dagi’de bedelli sermaye artırımı kararı

Dagi Yatırım Holding’in genel kurulunda sermayenin bedelli olarak artırılarak 80 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Nakit olarak artırılan 69.200.000 TL’lik sermayeyi temsil edecek payların tamamı hamiline yazılı olarak ihraç edilecek.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sermaye artırımı

Şirketimizin öz kaynaklarını güçlendirmek ve yatırımlarımızı arttırmak amacıyla;

-Şirketimizin 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL(%640,74074 ) Bedelli olarak artırılarak 80.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına,

-Mevcut ortakların rüçhan haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve rüçhan haklarının nominal değerden (1,00 TL) 30 iş günü süreyle kullandırılmasına,

– Nakit olarak arttırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının (Rüçhan Haklarının)kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’ da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,

Hamiline yazılı ihraç

-Nakit olarak artırılan 69.200.000 TL’lik sermayeyi temsil edecek payların tamamının hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,

-Şirketimizin mevcut 10.800.000 TL çıkarılmış sermayesi her biri 1kr(bir kuruş) değerinde 1.080.000.000 adet Hamiline paya ayrılmış olup, % 640,7407 oranında Bedelli artırım sonrasında çıkarılmış sermayeyi temsil edecek toplam payların 8.000.000.000 adete ulaşmasına,

-Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

-T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş , İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ve ilgili diğer kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına ,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

İlgili yazılar