Borsa Gıda

Dardanel hisse geri alımı yapacak

Dardanel, hisse geri alımı için 15 milyon TL fon ayırdı. En fazla 500 bin adet hisse alınması kararlaştırıldı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin 13.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

-Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa’dan geri alım yapılabilmesine,

– Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 500.000 Adet (500.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,

– Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 15.000.000 TL olarak belirlenmesine,

– Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

– İşlemler için Yönetim Kurulu Başkanı Osman Niyazi Önen ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aşkın Kurultak’ın münferiden yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

İlgili yazılar