Borsa Hazır Giyim ve Tekstil Holdingler

Derlüks yatırım holding oluyor

Derlüks, ana faaliyetlerini “Yatırım Holding” statüsünde sürdürmek için gerekli başvuruları yapacağını açıkladı. Olağanüstü Genel Kurula katılıp red oyu kullanıp şerh koyan ortaklara, ayrılma hakkı tanındı. Ortaklığın ayrılma hakkı olarak ödeyeceği ayrılma hakkı toplam miktarı 10.000.000 TL olarak belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 09.10.2020 tarih 2020/23 sayılı kararı ile faaliyet alanının bağlı ortaklıklar yoluyla genişlemesi ve bu bağlı ortaklıkların toplam satış, aktifler, öz sermaye vb. kalemler içinde önemli derecede yer kaplaması nedeniyle, yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir.

Bu amaçla, Şirketimizin ana faaliyetlerini ‘’ Yatırım Holding” statüsünde sürdürmesine, konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvurular yapılmasına, işlemlerin onaylanması halinde en kısa zamanda Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, Olağanüstü Genel Kurula katılıp red oyu kullanıp şerh koyan ortaklarımıza, kanun ve tebliğler çerçevesinde ayrılma hakkı tanınmasına, ortaklığın ayrılma hakkı olarak ödeyeceği ayrılma hakkı toplam miktarının 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) ile sınırlandırılmasına, ayrılma hakkı fiyatının II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 14. maddesi ne istinaden, bu Yönetim Kurulu kararının yayınlandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde Borsa İstanbul’da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 6,51 TL ile sınırlandırılmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir.

İlgili yazılar