Mobilya Şirket haberleri

Doğtaş Kelebek’ten sermaye artırımı; ihraç edilecek hisseler lot başına 1 TL’den kullandırılacak

Doğataş Kelebek, kayıtlı sermayesini, yüzde 30,08 oranında artırarak 350 miyon TL’ye yükseltmeye karar verdi. İhraç edilecek 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına karar verdi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin Bedelli Sermaye arttırımına ilişkin kararı, Yönetim Kurulunun 09/11/2020 tarihli kararı ile aşağıdaki şekilde revize edilmiştir;

1) Esas Sözleşmemizin 10. maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 269.069.767 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 80.930.233 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %30,08 oranında artırılarak 350.000.000 TL’ye yükseltilmesine;

2) Artırılan 80.930.233 TL’lik sermayeyi temsil eden her bir 1 kr (bir kuruş) nominal değerli 8.093.023.300 adet borsada işlem görecek nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına;

3) Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına;

4) Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine; bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine;

5) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 iş günü süreyle nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine;

6) Halka arzdan sonra satılmayan payların Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. tarafından satin alınmasına ;

7) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8) Şirketin çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 TL’ye yükseltilmesi için Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına, karar vermiştir.

İlgili yazılar