Dolar/TL Manşet

Döviz işlemlerine getirilen yüzde 1’lik vergi kaldırıldı; eski binde 2’lik oran geri geldi!

Döviz alım satımında Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1’den binde 2’ye indirildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “% 1 (yüzde bir)” ibaresi “binde iki”şeklinde değiştirildi.

Kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı 24 Mayıs’ta binde 2’den yüzde 1’e çıkarılmıştı.

İlgili yazılar