İlaç Manşet Şirket haberleri

Eczacıbaşı İlaç, dağıtım işini de Baxter’e sattı

Eczacıbaşı, ilaç dağıtım işini de 3.7 milyon dolara Baxter’e satıyor. Devirle ilgili olarak Rekabet Kurumu’na izin başvurusunda bulunulacak.

Yerli ilaç sektörünün en büyük şirketlerinden Eczacıbaşı İlaç, 2007’de hisselerinin yüzde 75’ini Çek Cumhuriyeti menşeli Zentiva’ya satarak ilaç işindeki faaliyetini azaltmıştı.

Eczacıbaşı-Baxter serum grubu ürün ruhsatları, markaları, makine ve teçhizatları ise 2016’da Koçak Farma’ya satılmıştı.

Eczacıbaşı İlaç’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Baxter Grubu ile 2016 yılında yapılan münhasırlık içeren dağıtım Sözleşmesi, 2021 yılında sona ermiş olup, Baxter Grubu ilgili iş kolunu kendi bünyesi içerisinde yürütme isteğini EİP’e iletmiştir. Sağlık sektöründe son dönemde, özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi kapsamında yaşanan gelişmeler ve sektörün gelişimi konusundaki beklentiler çerçevesinde Baxter Grubu’nun bu talebi ve diğer stratejik opsiyonlar değerlendirilmiş ve bu kapsamda, EİP bünyesinde yürüttüğü hastane ürünlerinin dağıtımı işine son verilmesi ve hastane ürünlerine ait bazı malvarlığı değerlerinin Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.’ne (“Baxter Türkiye”) devredilmesi konusunda 5 Şubat 2021 tarihinde EİP ile Baxter Türkiye arasında bir Malvarlığı Alım ve Satım Sözleşmesi’nin imzalanmasına karar verilmiştir.

İlgili Malvarlığı Alım ve Satım Sözleşmesi uyarınca Baxter Türkiye tarafından EİP’e:

– İlgili iş koluna dahil envanter ve duran varlıklar haricindeki varlıkların devri için 3,7 milyon ABD Doları + KDV’lik tutarın devir tarihi olan 1 Mayıs 2021 tarihinden (“Devir Tarihi”) sonraki ilk iş günü olan 3 Mayıs 2021 tarihinde,

– İlgili iş koluna dahil envanter ve duran varlıkların devri için Devir Tarihi’nden hemen önce yapılacak sayımla TL bazında hesaplanan ve sayım gününde geçerli olan T.C. Merkez Bankası ABD Doları/TL döviz alış kuru üzerinden ABD Doları’na çevrilerek belirlenen bedelin Devir Tarihi’nden 180 gün sonra,

– İlgili iş kolunun 2021 yılında yaratacağı net ciroya bağlı olarak belirlenecek ve en fazla 550.000 ABD Doları’na kadar çıkabilecek ilave performans bedelinin 31 Ocak 2022 tarihine kadar, 

ödenmesi hükme bağlanmıştır. Devredilecek iş kolu kapsamındaki çalışanların iş sözleşmeleri, Devir Tarihi itibarıyla tüm hak ve vecibeleri ile Baxter Türkiye’ye devredilecektir.

Devirle ilgili olarak Rekabet Kurumu’na izin başvurusunda bulunulacak olup, süreçte kesinlik kazanan hususlar hakkında kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.”

İlgili yazılar