Siyaset Makro Manşet

Gelir vergisi muafiyeti: 850 bin esnaf için ekonomi reform paketinden çıktı… Pakette başka ne var?

Gelir vergisi muafiyeti, kamuya taşıt alımlarına sınırlama, vergi politikalarında sadeleştirme… Ekonomi Reform Paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor

Gelir vergisi muafiyeti, Ekonomi Reform Paketi’nden çıkanlardan en önemli maddelerden biri. Başka ne var? Ekonomi Reform Paketi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri: (Konuşma sürdükçe yenilenecektir.)

-Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm kaynaklarımızı hareket geçirdik. Hiçbir insanımızı salgın karşısında çaresiz bırakmadık. İhtiyaç sahibi herkesin yanında olduk.

-Dünyada ekonomisini büyütebilen ender ülkelerden biri olmayı başardık.

“Özel sektörü teşvik edici hem de kamu tarafını disipline edici paketimizi açıklıyoruz. Açıklayacağımız paketin omurgasını makro ekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor.”

-Yatırım, üretim, istihdam, ihracat: Yeni dönem bu 4 temel üzerinde inşa edilecek.

-Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor, diğerlerini merkezi bütçeye alıyoruz.

-Bütçe dışındaki özel hesap uygulamalarını kaldırıyoruz.

-Kamu ihalelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak uygulamalar getiriyorzuz. Kamuya taşıt alımını sınırlandıracağız.

-Merkezi hükümetin yanı sıra yerel yönetimlerle de tasarrufçu bir anlayışın oluşmasını hedefliyoruz.

-Borç stokunun artmasını önleyecek önlemler alıyoruz.

-Bütünleşik sosyal yadım veri sistemine yardımları aktaracağız.

-3 ayda bir kamu maliyesi raporu açıklayacağız.

-Kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 41. AB’de bu oran yüzde 90’a yakın.

-Döviz cinsi borçların toplam borç stoku içindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacağız, TL cinsinde borçlanıyoruz. Borçlanmanın vadesini artırıyoruz.

-Ükemizin risk primini düşürüyoruz.

-Vergi politikalarını sadeleştiriyoruz.

-Dar gelirli küçük esnafa bir vergi muafiyeti getiriyoruz. Basit usulde vergilendirilen kuaför, kahveci gibi 850 bin esnafı gelir vergisinden muaf tutuyoruz.

-Elektronik defetiri yaygınlaştırarak vergi kaçağını azaltıyoruz.

-Yatırımcı güvenini artırmak için peşin fiyatlama anlaşmalarını yaygınlaştırıyoruz.

-Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz.

-Bütçe açığı hedefini yüzde 4.5’ten yüzde 3.5’e indiriyoruz. Salgın ve benzeri fevkalede olayların gereksinimleri için batçede mali alanı kullanacağız.

-Hedefimiz tek haneli enflasyona ulaşmaktır.

-Gıda fiyatlarıyla ilgili erken uyarı sistemi kuruyoruz: Üretim, toptan, perakende süreçlerinde gıda ürünleri anlık olarak takip edilecektir.

-Ülkemizde yılda 19 milyon ton gıda israfı var. Üretilen gıdaların yüzde 25’i gıda israfı var. Bu gidişata dur demek için harekete geçiyoruz. Hallerde ve tarlalarda kalan taze sebze meyveleri piyasaya kazandırmak için dijital tarım pazarı gelişiriyoruz.

-Yıllık cirosu 500 milyar TL olan gıdada israfı yüzde 2 azaltsak 10 milyar TL tasarruf etmiş olacağız.

-Enflasyon için Fiyat İstikrarı Komitesi’ni kuracağız. Bu komitenin enflasyonla mücadelede etkinliği artıracağına inanıyoruz.

-Sağlık Endüstrisi Başkanlığı kuruyoruz.

-Doğal gaz piyasasını yeniden yapılandırarak bu alanı rekabetçi şekilde geliştiriyoruz.

-Yeni nesil ihtisas serbest bölgelerini hayata geçirerek kümelenmeyi teşvik ediyoruz.

-Kredi Garanti Fonu’nu katmadeğerli üretimi destekleyecek şekilde geliştiriyoruz.

-Kalfalık ücretlerini yükseltiyor, buna yönelik eğitim merkezlerinin yönetimini özel sektörden devralıyoruz.

-Firmalar istihdama kattıkları her kişi için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 24 aya kadar vadeli 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.

Ekonomy.TV Özel

İlgili yazılar