Video

Erdoğan’ın vadettiği hukuk reformu ne oldu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi ve hukuk alanlarında vaat ettiği reformda ilk taslak ortaya çıktı. Ocak sonu gibi duyurulması beklenen pakette yatırımcıyı rahatlatacak düzenlemeler öne çıkıyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP’deki toplantılarda reform çalışmaları değerlendirilirken, parti kurmayları, çalışmanın ana çatısını, ‘kamuda tasarruf, yatırım ortamının iyileştirilmesi’ olarak tanımladı.Reklam

Çok sayıda öneriden oluşan taslak çalışma, daha sonra Erdoğan’a sunulacak. Paket burada son şeklini aldıktan sonra kamuoyuna açıklanacak.

Taslakta öne çıkan maddeler şöyle:

 • Yatırımlar için çerçeve kanunu hazırlanması. Türkiye’de yatırım yapan tüm yatırımcıların haklarını koruyan, yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin çözümler üreten, yatırımcıların idari işlemlere karşı haklarını koruyan çerçeve bir mevzuat oluşturulması.
 • Yatırım izin süreçleri ile ilgili tüm koordinasyonu özel yatırımlar için Yatırım Ofisi’nin, diğer yatırımlar için Yatırım Destek Ofisleri’nin yürüteceği bir idari düzenleme yapılmasının sağlanması.
 • Terör veya kara paranın aklanması gibi suçlar kapsamında şirketin tüm yönetimine değil, sadece ilgili şahısların hisselerine kayyum atanması.

Yatırım destekleri

 • Sözleşmelerde tahkim şartının teşvik edilmesi, mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması.
 • 300 bin lira altındaki ticari uyuşmazlıkların ‘Basitleştirilmiş (Seri) Tahkim’ kuralları kapsamında ilk derece mahkeme yerine tahkime yönlendirilmesi.
 • Yatırım indiriminden yatırım döneminde faydalanılması, geçici vergi uygulamasının tedrici olarak kaldırılması.
 • Grup şirketlerinin tek bir KDV mükellefiyeti altında toplanmasına imkan tanınması, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin KDV beyannamelerini çeyreklik bazda vermesi.
 • İdare ve vergi mahkemesi kararlarının idareler tarafından uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sağlanması.

Haciz

 • Tüm hesaplarda borçtan fazla haciz uygulama, haczi kaldırmama, hatalı haciz işlemleri, tebliğ edilmeyen haciz işlemleri gibi sayısız uygulamaların gittikçe yaygınlaşmasının engellenmesi.
 • Kamu alacakları için uygulanacak ihtiyati haciz işlemleri için yeni bir rejimin tesis edilmesi, bu kapsamda sadece borç kadar haciz uygulanmasının sağlanması.
 • TÜİK enflasyon metodolojisine güvenin arttırılması, TÜİK’in enflasyon hesapları ile ilgili bir değerlendirme çalışması başlatılması.
 • Covid-19 döneminde kapasitenin korunması, finansman ihtiyacına katkıda bulunacak önlemlerin devam ettirilmesi.

Mahkemeler

 • Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının, hakimler açısından bir ‘disiplin suçu’ olarak açıkça tanımlanması, yatırımcıların, hukukun üstünlüğü ve kural hakimiyeti konusundaki kaygılarının giderilmesi.
 • Ceza yargılamaları ve tutukluluk sürelerinin yeniden değerlendirilmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ceza yargılamalarında savcıların ‘iddianame’ hazırlaması için kesin bir süre belirlenmesi, tutukluluk sürelerinde de buna göre düzenlenme yapılması.
 • Düzenleyici kurumların yönetim yapısının gözden geçirilmesi, bu kurumların bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hem de icranın şeffaflığı açısından piyasalara önemli bir mesaj verecek şekilde oluşturulması.

İlgili yazılar