Şirket haberleri

Frigo Pak temettü 2021: İşte yönetim kurulunun genel kurula sunduğu plan

Frigo Pak temettü 2021 planı belli oldu.

Frigo Pak temettü 2021 şekillendi. İşte KAP’a yapılan açıklamaya göre yönetim kurulunun genel kurula sunduğu plan:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün toplanan ‘’Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘’ Yönetim Kurulu;

TMS’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 17.051.176.-TL, yasal kayıtlarda ise 17.071.548,32.-TL olarak gerçekleştiği hususunun Genel Kurulu’un bilgisine sunulmasına,

Net dağıtılabilir dönem karının şirket’in önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılmak üzere, mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için, pay sahiplerimize 2020 yılı faaliyet dönemi için nakit kar payı dağıtımı yapılmamasına,

2020 faaliyet yılı dağıtılabilir net dönem karından 16.900.000.-TL’sının bedelsiz pay olarak, tüm pay sahiplerimize, payları oranında (% 152,25225 oranında) (1 TL nominal bedelli pay için 1,52252.TL) dağıtılmasına,

Vergi usul kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 171.548,32.-TL’nın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasının, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri doğrultusunda hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 98.231.-TL’nın Olağanüstü Yedek olarak Geçmiş Yıl Karlarında izlenmesinin Olağan Genel Kurulumuza tavsiye edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.”

İlgili yazılar