Eğitim Manşet Şirketler

Galata Üniversitesi binasını Ciner’den kiraladı

Ciner Holding’e bağlı Park Elektrik, İstanbul Tünel’deki 10 katlı binasını İstanbul Galata Üniversitesi’ne kiraladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz mülkiyetinde bulunan ve tapuda İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Bereketzade Mahallesi, 156 ada 1 parselde kayıtlı olan, 3 bodrum kat, zemin kat ve 6 normal kat olmak üzere toplam 10 katlı, fiili brüt kapalı alanı 2.904 metrekareden oluşan yatırım amaçlı gayrimenkulün yükseköğretim faaliyetlerine yönelik üniversite binası olarak kullanılması amacıyla komple İstanbul Galata Üniversitesi’ne kiralanmasına,   Kira süresinin, kira başlangıç tarihi olan 1 Haziran 2021 tarihinden başlamak üzere 5 yıl olarak belirlenmesine ve ilk 5 yıllık süre sona ermeden 6 ay önce Şirketimizce kira sözleşmesinin feshine dair karşı tarafa yazılı bir bildirimde bulunulmaması durumunda kira süresinin aynı şartlarda 5 yıl daha uzatılmasına,   Karşılıklı yürütülen pazarlık görüşmeleri neticesinde, kira bedelinin 1 Haziran 2021 tarihinden başlayacak ilk yıl için Katma Değer Vergisi hariç aylık 400.000 (dörtyüzbin) Türk Lirası olarak belirlenmesine,   Karşı tarafın kira sözleşmesindeki her türlü ediminin teminatını teşkil etmek üzere 6 aylık ilk yıl kira bedeli olan 2.400.000 Türk Lirası tutarındaki kesin ve süresiz banka teminat mektubunun 30 Eylül 2021 tarihine kadar Şirketimize verilmesine karar verildi.”

İlgili yazılar