Halka arz

Galata Wind halka arz fiyatı için Şeker Yatırım’dan değerlendirme: 5.06 TL makul

Galata Wind halka arz fiyatı için Şeker Yatırım’dan analiz geldi.

Galata Wind halka arz fiyatı için Şeker Yatırım’dan değerlendirme: 5.06 TL makul… Şeker Yatırım, halka arza hazırlanan Galata Wind için belirlenen fiyatla ilgili değerlendirmesinde “İndirgenmiş Nakit Akışları – İNA Analizi yöntemine yüzde 50 oranında ve ‘Çarpanlar analizi‘ yöntemine yüzde 50 oranında eşit ağırlık verilerek hesaplanan öz sermaye değerinin ve yüzde 19 oranında halka arz iskontosu uygulandıktan sonra pay başına 5,06 TL olarak belirlenen halka arz fiyatının makul olduğunu düşünüyoruz” yorumu yaptı.

Şeker Yatırım’ın değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

“Şirketin gelecekte elde edebileceği gelir miktarında ve zamanlamasında makûl tahminlerin bulunması ve şirketin gelir yaratma kabiliyetini etkili bir şekilde yansıtabilmesi nedeniyle İndirgenmiş Nakit Akışları (İNA) Analizi yönteminin kullanılmasını şirket değerlemenin amacına uygun olduğu görüşündeyiz. İNA projeksiyonunda yer verilen tahminlerin farklılaşması durumunda farklı pay değerlerine ulaşılmasının söz konusu olabileceğini belirtmek isteriz.

Galata Wind halka arz fiyatı için Şeker Yatırım’dan değerlendirme: 5.06 TL makul


AOSM hesaplamasında Risksiz Getiri Oranı Türkiye’deki 10 yıllık tahvilinin 2 Nisan 2021 tarihi itibariyle faiz getirisi olarak %18,21 olarak kullanılmasını olumlu buluyoruz. İNA analizi yönteminde devam eden değer hesaplamasında, Projeksiyon dönemi sonunda bütün santrallerin YEKDEM kapsamından çıkması nedeniyle bu tarihten sonra alım garantisi olacak bir fiyat olmayacağı ve 2030 yılı sonrası gelir miktarının öngörülmesinin zor olacağı belirtilmiştir. Projeksiyon dönemi sonrası devam eden değerin hesaplamasında Uluslararası Değerleme Standartları uyarınca bozulan bir yapıda kullanılabilen Pazar yaklaşımı/çıkış değeri kullanılmış ve Şirket’in 2030 yılında yaratacağı tahmin edilen FAVÖK tutarı ile yurt içi ve yurt dışı FAVÖK çarpanları üzerinden hesaplanan artık değer, 2030 yılı indirgeme faktörü ile bugüne indirgenmiştir.

Şirket’in halka arz öncesi 100mn TL temettü ödemesi yapması nedeniyle özsermaye değerinin temettü ödemesi dikkate alınarak düzeltilmiş olmasını olumlu buluyoruz.
                          

Pazar yaklaşımı kapsamında; İD / FAVÖK çarpanının kullanılmasını yeterli buluyoruz. Uç değer niteliğindeki şirketlerin karşılaştırılabilir benzer şirket değerlemesinde ortalamaya dâhil edilmemiş olmasını değerlemenin daha makul sonuçlar ortaya koyması adına yerinde değerlendiriyoruz.

Sonuç:

İndirgenmiş Nakit Akışları – İNA Analizi yöntemine %50 oranında ve Çarpanlar Analizi yöntemine %50 oranında eşit ağırlık verilerek hesaplanan öz sermaye değerinin ve %19 oranında halka arz iskontosu uygulandıktan sonra pay başına 5,06 TL olarak belirlenen halka arz fiyatının makul olduğunu düşünüyoruz.”

İlgili yazılar