Finans Manşet Şirket haberleri

Garanti Bankası bilanço 2021: Krediler yılbaşından bu yana yüzde 7 arttı; kâr 2.5 milyar TL’yi geçti

Garanti Bankası bilanço 2021: Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Mart 2021 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında, net kârı, 2 milyar 544 milyon 331 bin TL oldu.

Garanti Bankası bilanço 2021: Bankanın aktif büyüklüğü 568 milyar 834 milyon 636 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 445 milyar 877 milyon 243 bin TL oldu.

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %65’i mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 3 ayında %4 büyüme ile 371 milyar 866 milyon 557 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %15.8*, özkaynak kârlılığı %16.7**, aktif kârlılığı ise %1.9** seviyelerinde gerçekleşti. 

* BDDK’nın geçici önlemleri hariç 

**Ortalama aktif kârlılığı ve ortalama sermaye kârlılığı hesaplamalarında net kâr yıllıklandırılırken tek seferlik kalemler dahil edilmedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “2020 yılında başlayıp 2021 yılında da devam eden faiz ve kur artışları bizi son derece hareketli bir dönemin içine soktu. Garanti BBVA olarak, ülkemizdeki pozitif ayrışma ile birlikte yaşadığımız bu ortamda ilk çeyreği, oldukça başarılı finansal sonuçlarla geride bıraktık. Ekonomiye verdiğimiz kredi desteği, sene başından beri %7 artarak 446 milyar TL büyüklüğe ulaştı. TL kredilerde pazar payımız %10 seviyesine yükseldi” dedi.

Türk bankacılık sektöründe en yüksek karşılık oranına sahip bankalardan biri olduklarına dikkat çeken Baştuğ, “Önümüzdeki dönemde, finansal sağlık, hem müşterimiz hem bankamız için ana stratejilerimizden biri olacak” diye konuştu.

Baştuğ şöyle devam etti:

‘Tarihsel olarak, teknolojiye ve dijitalleşmeye, Türkiye’nin en büyük yatırımını yapan Garanti BBVA, yeni döneme ilişkin de bütün hazırlıklarını tamamlamış durumda. Pandemi döneminde, dijitalden müşteri işlemleri % 70 arttı. Dijital müşteri sayımız 9.9 milyona ulaştı. Şimdi, önceliğimiz dijitalden müşteri kazanımıdır. 

Mayıs ayında başlamasını beklediğimiz dijitalden müşteri olma imkanı sektörü başka bir boyuta taşıyacak; sırasıyla bunu açık bankacılık takip edecek. Dijitalden müşteri kazanımı uygulaması hem dijitalleşmeyi çok önemli ölçüde destekleyecek hem de finansal kapsayıcılığı artırarak dijital bankacılık hizmetlerinin tabana yayılmasını kolaylaştıracak. Müşteri olma sürecinin uçtan uca dijital olması geleneksel yöntemlere kıyasla müşteri için hızlı, zaman ve mekandan bağımsız bir deneyim yaratacak. Böylelikle, müşteriler birçok bankacılık ürün ve hizmetinden de anında yararlanma imkanına sahip olacaklar.”

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (31 Mart 2021)

Başlıca Bilanço KalemleriCari Dönem
 31.03.2021
Önceki Dönem
 31.12.2020
Değişim 
Toplam Aktifler 568,834,636  540,912,805 %5.2
Krediler* 371,414,837  350,233,129 %6.0
  -Canlı Krediler 355,605,955  335,004,294 %6.1
     -Takipteki Krediler 15,808,882  15,228,835 %3.8
Müşteri Mevduatları 369,328,535  356,746,593 %3.5
Özsermaye 64,043,672  62,409,195 %2.6
*Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını içermemektedir   
Başlıca Gelir KalemleriCari Dönem
 31.03.2021
Önceki Dönem
 31.03.2020
Değişim %
Net Faiz Geliri 6,844,703  5,854,607 %16.9
Operasyonel Giderler 3,279,336  2,928,339 %12.0
     -Personel Giderleri 1,220,870  1,061,430 %15.0
  -Diğer Faaliyet Giderleri 2,058,466  1,866,909 %10.3
Net Ücret ve Komisyonlar 2,067,219  1,777,945 %16.3
Net Kar 2,544,331  1,680,191 %51.4

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

  • Ortalama aktif kârlılığı %1,9 oldu.
  • Ortalama özkaynak kârlılığı %16,7 seviyesinde gerçekleşti.
  • Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi kredileraracılığıyla sağladığı destek 445 milyar 877 milyon 243 bin TL oldu.         
  • Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %9,9, %10,0 ve %9,4 seviyesinde gerçekleşti.
  • Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları %3,5 büyüdü ve pazar payı %10,1 seviyesine geldi.
  • Vadesiz mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %44’e ulaştı.  
  • Sermaye yeterlilik oranı %12,1 olan yasal limitlerin üzerinde %15,8* seviyesinde gerçekleşti
  • Donuk alacak oranı %4,4 seviyesinde gerçekleşti.

* BDDK’nın geçici önlemleri hariç 

İlgili yazılar