Finans Manşet

Garanti’den 5 milyar TL’lik ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı

Garanti Bankası tarafından, toplamda 5 Milyar Türk Lirası tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurt içinde, TL cinsinden, nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile satılmak üzere, ipotek teminatlı menkul kıymet (“İTMK”) ihracı kararı alındı.

Ayrıca, Türk Lirası cinsinden, 7 nilyar TL tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sermaye benzeri (katkı sermaye) borçlanma aracı ihraç edilmesi de kararlaştırıldı.

Banka, söz konusu ihraçlar kapsamında BDDK, SPK ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini duyurmuştur.

İlgili yazılar