Bireysel Emeklilik Manşet Siyaset

Gelecek Partisi emeklilikte yaşa takılanlar için formül geliştirdi

Gelecek Partisi emeklilikte yaşa takılanlar için geliştirdiği formülü bir basın toplantısıyla açıkladı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözümüyle ilgili geliştirdikleri çözümü basın toplantısıyla açıkladı. Gelecek Partisi’nin Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dernekleri Federasyonu ile birlikte geliştirdiği çözüm önerisi 5 maddeden oluşuyor. 

Çözüm önerisinin tanıtıldığı basın toplantısında bir konuşma yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Dernekleri Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Otoyollara, şehir hastanelerine milyarlarca Euro garanti verilir, yandaş medya alımı için milletin bankasına zarar ettirilirken, bizim emeklilik hakkımız tanınmıyor” dedi. Emeklilik yaşını uzatan 4447 sayılı kanunun, evrensel hukuk ilkesine aykırı olarak geçmişe şamil biçimde uygulandığını vurgulayan Özüpak, “5510 sayılı kanun ile de aylık bağlanma oranları düşürülmüş ve mağduriyetimiz üzerine yeni mağduriyetler eklemiştir” diye konuştu.

5-5.5  milyon mağdur var

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota ise yaptığı konuşmada emeklilikte yaşa takılanların sayısına ilişkin kesin bir veri bulunmadığını, ancak 5 ila 5.5 milyon arasında EYT mağduru bulunduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Rota, Gelecek Partisi olarak geliştirdikleri çözümün bütçeye getireceği yükün, EYT mağdurlarının yapacağı harcamalardan sağlanacak ilave vergi gelirleri ihmal edilse bile milli gelirin binde 6’sı ile başlayacağını, daha sonra binde 9’una çıkacağını ve ardından azalmaya başlayacağını belirtti. Kerim Rota, önerdikleri çözümün bugün için bütçeye maliyetinin 35-40 milyar TL olduğunu da kaydetti.

Gelecek Partisi’nin 5 önerisi

Gelecek Partisi, 4447 sayılı yasa ile geriye yönelik haklarını kaybeden EYT mağdurları için çözüm önerilerini şöyle açıkladı:

“1.     Asgari 5000 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmak ve herhangi bir işte çalışmamak kaydıyla, herkes emeklilere tanınan bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır. (EYT’lilerin birikmiş GSS prim borçlarının ise affı yoluna gidilecektir.)

2.     Asgari 5000 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmak ve herhangi bir işte çalışmamak kaydıyla, erkeklerde 48, kadınlarda 46 yaşından gün almış olanlara halen en düşük emekli maaşına denk bir meblağ “Hak kazanım öncesi desteği” kapsamında yasal olarak emekliliğe hak kazanana kadar veya herhangi bir işte çalışmaya başlayıncaya kadar süre sınırı olmaksızın ödenecektir.

3.     Asgari 7000 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmak ve herhangi bir işte çalışmamak kaydıyla erkeklerde 48, kadınlarda 46 yaşından gün almış olanlara ‘asgari ücretin net tutarını geçmemek koşuluyla’ emekli olmaları halinde alacakları emeklilik maaşı eşdeğeri ‘hak kazanım öncesi desteği’ kapsamında, yasal olarak emekliliğe hak kazanana kadar veya herhangi bir işte çalışmaya başlayıncaya kadar ödenecektir.

4.     5510 sayılı kanunla yeniden düzenlenen aylık bağlama oranlarındaki % 70 seviyelerinden % 28 seviyelerine düşüş sonunda; insanca yaşamak için elverişli şartları sağlayamayacak kadar düşük emekli maaşlarının bağlanması ve yine aynı kanunla ‘kayıt dışı istihdamı’ teşvik eden çalışma süresi arttıkça bağlanacak maaşta meydana gelen azalma konularında da düzeltici yönde adımlar atılacaktır.

5.     8 Eylül 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı yasanın çalışanların aleyhine olacak şekilde geçmişe yönelik olarak uygulamaya alınması nedeniyle oluşan kaybın azaltılması için, yönetime geldiğimizde ülkenin ekonomik imkanları da göz önüne alınarak; mümkün olan adımlar atılacaktır.”

İlgili yazılar