Enerji Şirket haberleri

Göltaş’ın yenilenebilir desteğinden yararlandırılmamaya karşı açtığı dava sürüyor

Göltaş Göller Bölgesi Çimento’ya bağlı Göltaş Enerji’nin, yenilenebilir enerji üreticilerine sağlanan yüksek tarifeden alım desteğinden yararlandırılmamaya karşı açtığı davada yeni gelişme… Ankara Bölge İdare Mahkemesi, davayı reddetti. Göltaş temyize gideceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“03 Aralık 2020 tarihli KAP açıklamamıza konu edilen ve Şirketimizin sermayesine % 77,47 oranında iştirak ettiği Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Göltaş Enerji”) ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) arasında Göltaş Enerji’nin YEKDEM ödemelerinden yararlandırılmaması konusundaki ihtilafa ilişkin olarak;

2016 ve 2017 yıllarına dair YEKDEM ödemeleri hakkındaki davalarda Danıştay 13. Dairesi’nin verdiği “BOZMA” kararlarına karşı Göltaş Enerji tarafından yapılan mahkemenin daha önceki kararında direnmesi talepleri Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 8. İdari Dava Dairesi’nin 23 Aralık 2020 tarihinde vermiş olduğu kararlar ile reddedilmiştir.  

Keza 2020 yılına ilişkin YEKDEM alacağı ile ilgili olarak da ilk derece mahkemesinin Göltaş Enerji lehine oluşturduğu karara karşı EPDK tarafından yapılan istinaf başvurusu yine Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 8. İdari Dava Dairesi’nin 23 Aralık 2020 tarihinde vermiş olduğu karar ile kabul edilmiş ve daha önce Göltaş Enerji lehine verilen karar kaldırılarak davanın reddine karar verilmiştir.   

Kararlar, Göltaş Enerji tarafından temyiz edilecektir.  Yargı yolları tüketilinceye kadar haklılığımızın ispatı için gerekli başvurular yapılacak olup, yargılamalar devam etmektedir. Yargılamanın Göltaş Enerji aleyhine neticelenmesi durumunda mahkeme kararları uyarınca tahsil edilmiş tutarın işleyecek faizi ile geri ödenmesi söz konusu olabilecektir. 

Ayrıca Göltaş Enerji’nin 2021 yılına ilişkin YEKDEM başvurusunun da EPDK tarafından reddedilmiş olduğu bugün şirkete tebliğ edilmiş olup, hukuka aykırı olduğu düşünülen bu karara karşı da yargı yoluna başvurulacaktır.”

İlgili yazılar