Borsa Devlet

Hamiline yazılı hisselerde MKK’ya kayıt şartı

Hamiline yazılı hisselerin bastırılması ve devir sürecinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirim yapılması gerekiyor.

Dünya’nın haberine göre 1 Nisan 2021’den itibaren hamiline yazılı hisselerin, pay sahiplerine dağıtılmadan önce MKK’ya bildirilmesi şartı aranacak. Benzer şekilde hamiline yazılı pay devralanların da bu işlemi MKK’ya bildirmesi zorunlu olacak.

Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri MKK’ya bildirmeyenler 20 bin TL, hamiline yazılı payı devraldığını MKK’ya bildirmeyenler de 5 bin TL idari para cezasıyla karşılaşacak.

Hamiline yazılı paya sahip olanlara 31 Aralık 2021’e kadar süre

Hamiline yazılı sahiplerinin de 31 Aralık 2021’e kadar MKK’ya bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru üzerine anonim şirketin yönetim kurulu, 5 iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri MKK’ya bildirmekle yükümlü olacak.

Başvuru ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen pay senedi sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, 20 bin TL idari para cezası tahakkuk edecek.

Bildirime ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek. Şirketlerin ve pay sahiplerinin ilgili yasal düzenleme uyarınca yapacakları bildirime ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenip duyurulacak.

İlgili yazılar