Şirket haberleri

İhlas Ev Aletleri temettü 2021: İşte yönetim kurulunun genel kurula sunduğu plan

İhlas Ev Aletleri temettü 2021 planı belli oldu.

İhlas Ev Aletleri temettü 2021 şekillendi. İşte KAP’a yapılan açıklamaya göre yönetim kurulunun genel kurula sunduğu plan:

İhlas Ev Aletleri temettü 2021 planı

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 37.346.793 TL, net dönem karı,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 45.842.719,75 TL net dönem karı mevcuttur.

Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın yasal kesintiler sonucunda kalan tutarından %10’u oranında (3.505.465,70 TL) brüt kar payının nakit olarak dağıtılmasına, bakiyenin olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesine,

Genel Kurul tarihinden itibaren 30 gün içinde kar payı dağıtım işleminin tamamlanması, hususunda Genel Kurul’a öneride bulunulmasına,

Karar verilmiştir.

İlgili yazılar