Medya Şirket haberleri

İhlas Gazetecilik’ten bedelli sermaye artırımı kararı

İhlas Gazetecilik, bedelli sermaye artırımı kararı aldı. 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 620.000.000 TL nakit (bedelli) olarak % 344,44444 oranında artırılarak 800.000.000 TL’ye çıkarılıyor.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulunun bugün (23.12.2020) yapılan toplantısında;

1. Şirket esas sözleşmesinin, “Sermaye ve Payların Nev’i” başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 800.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 180.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 620.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %344,44444 oranında artırılarak 800.000.000 TL’ye çıkarılmasına,

2. Artırılan 620.000.000 TL sermayeyi temsil eden payların A grubu nama ve B Grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve halihazırda nominal değeri 1,00 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,

4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’ da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

6. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

7. Bedelli sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu’dan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi tarafından takip edilmesine,

Karar verilmiştir.

İlgili yazılar