Otomotiv Video

İkinci el araç alımında haklarınız!

İlgili yönetmeliğe göre,

Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan otomobil veya motosikletin işletmeye teslim edilmesi halinde işletme tarafından arızalı ikinci el otomobil veya motosikletin teslim alındığına dair bir belge düzenlenir. Bu belgede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

İkinci el otomobil veya motosikleti teslim edenin adı, soyadı ve imzası.

İkinci el otomobil veya motosikleti teslim alanın adı, soyadı ve imzası.

İkinci el otomobil veya motosiklete ilişkin şikâyet ve talepler.

İkinci el otomobil veya motosikletin markası ve modeli.

Arızanın on iş günü içinde giderilememesi halinde, tamirde geçen on iş gününü takip eden üç gün içinde, teslim edilen ikinci el otomobil veya motosiklete benzer özelliklere sahip ücretsiz ikame taşıt tahsis edileceğine dair taahhüt.

İkinci el otomobil veya motosikletin arıza bildirim ve işletmeye teslim tarihi.

Yukarıda sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde arıza meydana gelmesi durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

İlgili yazılar