Göstergeler Manşet

İlk çeyrekte yüzde 7 büyüdük… Ekonomistler nasıl yorumladı?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), gayri safi yurtiçi hasılanın ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü açıklamasını değerlendiren iktisatçılar, işsizliği azaltıcı kapsayıcı bir büyüme gerçekleşmediğine dikkat çektiler.

Prof. Dr. Hakan Kara

Pandemi döneminde yaşananlar, ekonominin temel performans göstergesinin GSYH büyümesi olmadığını bir kez daha gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde GSYİH % 20’nin üzerinde büyüyecek fakat genç kadınların yaklaşık yarısı fiilen işsiz kalmaya devam edecek.

Atilla Yeşilada

Niye şaşırmadık? 1. Ç. milli  gelir hem konsensüs tahmini hem de çeyreklik tahminleri aştı.  Var olasın TÜİK.

Doç. Dr. Oğuz Demir

İşgücü gelirleri (cari) 377 milyar TL’den 437,5 milyara çıkmış. %16 büyümüş. Yıllık enflasyon ise %15,6! Kabaca reel büyüme %0,4! Net işletme artığı/karma gelir 405,5 milyar TL’den 564 milyara çıkmış. %39,1 artmış. Reel olarak büyüme %25’e yaklaşmış. Salgın kime yaramış? 

Prof. Dr. Mehmet Şişman

Şirketler baz etkisiyle ve ertelenmiş hane halkı talebiyle buyumusler. Hanehalki gelirleri enflasyon karşısında nasıl seyretmiş. Bir de ona bakmak gerekir tabi.

Barış Esen

İlk çeyrekte % 7 büyümeye şaşırdıysanız, asıl ikinci çeyrekteki olası çift haneli büyümeye kendinizi hazırlayın.. #büyüme #ekonomi

İlgili yazılar