E-ticaret Tüketici

İnternette iadenin geri ödemesi kaç günde yapılmak zorunda?

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ne göre,

Tüketicinin cayma hakkını kullanması hâlinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

İlgili yazılar